Scale Your Business With Google Advertising


Google Advertising is the fastest & most effective way to get your business in front of people who are ready to buy right now
  • FREE audit your google ads account

  • Local service Ads

  • 99.9% Uptime with 24/7 Support Experts

  • Advanced Media plan & Reporting

WHAT WE DO

OUR SERVICES


เปลี่ยนลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าและบริการแบบคุณเป็นโอกาสในการขาย. จ่ายจริงตามผลลัพธ์ที่ได้. กำหนดงบประมาณได้เอง. ฟรี บริการความช่วยเหลือ. เพิ่มยอดขายด้วย Google. บริการ: Google AdWords, โฆษณาวิดีโอ YouTube, โฆษณาแบบดิสเพลย์.

Google Search

เปลี่ยนคนค้นหามาเป็นลูกค้าง่ายๆ ผ่านทาง google search ads ด้วยงบประมาณการโฆษณาที่จะจ่ายต่อเมื่อโฆษณาของคุณถูกคลิก จากคำคันหาที่วางแผนไว้

Google Display Network

ขยายช่องทางการสื่อสารทางเว็ปไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมไปถึงในส่วนของ อีเมลต่างๆ เพื่อให้คนเข้าถึงสินค้า และการบริการของคุณได้ง่ายๆ ผ่านแบนเนอร์ และข้อความ

Google Shopping Ads

เพิ่มช่องทางการตลาด การขายผ่าน Google shopping Ads โดยการโฆษณาผ่านรูปภาพสินค้า ในร้านของคุณ และสามารถโปรโมตแบรนด์ของคุณได้ในเวลาเดียวกัน

Remarketing Ads

พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ได้เปลี่ยนไป การติดตามหรือดึงกลุ่มเป้าหมายให้กลับมายังเว็ปไซต์ เป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญ ให้เราได้วางกลยุทธผ่านพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย

Youtube Ads

วิดีโอเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน หากคุณมีวิดีโอเจ๋งๆ ทำไมละ? ไม่โชว์ให้คนอื่นได้เห็น ผ่าน Youtube Ads ที่ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นสินค้า และการบริการของคุณ

Audit Business via google account

หนึ่งในหลายๆบริษัทพลาด! การสร้างแบรนด์ ผ่าน Google Map, Company Profile ในหน้าการค้นหา ให้เราช่วยตรวจสอบ และรวม account ต่างๆของ Google เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่คุณจะได้จากการทำ Google Ads

 

เพิ่มการเข้าชมเข้าไซต์

เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน ช่องทางการค้นหาผ่านทาง search, Network website & Email ซึ่งจะทำให้คุณสามารถ แสดงสินค้าและการบริการได้อย่างกว้างขวาง

 

เพิ่มยอดขาย

เพิ่มยอดขายตามกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อโฆษณา ไม่ปานปลายและ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

ควบคุมค่าใช้จ่าย

คุณสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง ผ่านคำค้นหา และกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ เพื่อเกิดผลกำไรสูงสุดในลงทุนการทำโฆษณาของคุณ

Slide

LET US HELP YOU GET STARTED
WITH A STRATEGY FOR E-COMMERCE

REQUEST
A QUOTE

Hit the button below to fill up the form
and we will get in touch shortly with your quote