ขั้นตอนการทำ Social Media Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจุบัน Social Media Marketing  มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาดของหลายบริษัท อัตราการใช้ Social Media ในการทำการตลาดเติบโตสูงขึ้นมาก  โดยในปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์ม Social Media ให้เลือกใช้งานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, LINE, Twitter, YouTube หรือ TikTok ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถนำไปใช้งานในการทำ Social media marketing ได้

Social Media Marketing (SMM) คือ

Social Media Marketing คือกระบวนการผลิตและสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับช่องทาง Social Media ต่างๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและโปรโมทชื่อเสียงของแบรนด์ นิยมเรียกแบบย่อก็คือ SMM นั่นเอง หรือเรียบเรียงแบบสั้นๆ ก็คือการใช้ช่องทางเหล่านี้ทำความรู้จักและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และหัวใจหลักของการทำ SMM ก็คือการใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อส่ง ข้อความที่ใช่ ไปหากลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นแบรนด์หรือนักการตลาดในยุคนนี้ต้องรู้จัก Social Media Marketing ด้วย

Social Media คือ

Social Media คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้คนได้แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เกิดเป็นสังคมใหม่บนโลกออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, LINE, Twitter, TikTok ฯลฯ โดยเมื่อ Social Media มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นทำเลทองของการทำธุรกิจ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีธุรกิจมากมาย ทั้งเก่าและใหม่ที่ดำเนินธุรกิจผ่านช่องทาง Social Media จนกลายเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจในทุกวันนี้

ขั้นตอนการทำ Social Media Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่สำคัญหรือหัวใจในการทำ Social Media Marketing ไม่ใช่แค่การสมัคร Business Ac count แต่เป็นการวาง ‘กลยุทธ์’ ที่จะพาแบรนด์ประสบความสำเร็จบนช่องทางเหล่านี้ ซึ่งกลยุทธ์นั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

social media marketing

1. Know your business รู้จักธุรกิจของตัวเอง

การรู้จักธุรกิจของตัวเองจำเป็นต้องทราบก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณอยู่ในตำแหน่งของการทำการตลาด มีคู่แข่งเยอะมากน้อยแค่ไหน โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง คืออะไร ช่องทางในการสร้างรายได้ของคุณจะมาจากช่องทางไหนบ้าง และเมื่อคุณรู้ว่าธุรกิจตัวเองเป็นยังไงแล้ว ก็จะสามารถเลือกวิธีการทางการตลาดแบบไหนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว

2. Know your audiences รู้จักลูกค้าของแบรนด์

การรู้จักลูกค้าของแบรนด์ หลังจากที่คุณรู้จักธุรกิจของตัวเองแล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องรู้คือการรู้จักกับลูกค้า ว่ากลุ่มลูกค้า หรือแม้แต่กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณคือใคร เป็นคนแบบไหน อายุประมาณเท่าไร เพศอะไร รายได้เท่าไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีความชอบความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร หรือการทำ customer persona ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำ Social Media Marketing ได้ถูกต้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

3. Set Goals & Objective ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

แบรนด์จะต้องกำหนดก็คือ ‘เป้าหมาย’ และ ‘วัตถุประสงค์’ ของการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media เหล่านั้น ขั้นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญเพราะยิ่งคุณสามารถมองภาพในอนาคชัด เท่าไหร่ คุณยิ่งกำหนดแผนและทิศทางของธุรกิจได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายนที่ชัดเจนนั้น ควรเป็นเป้าหมายเป็น SMART goals หรือ 5 ปัจจัยหล่านี้

  1. Specific หรือเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง
  2. Measurable หรือเป้าหมายที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. Attainable หรือเป้าหมายที่จับต้องและเป็นจริงได้
  4. Relevant หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแบรนด์
  5. Time-bound หรือเป้าหมายที่มีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน

4. Plan & Curate Contents วางแผนคอนเทนต์ที่จะทำ

การวางแผนคอนเทนต์ เพราะการทำ Social Media Marketing นั้นจะต้องใช้การสร้าง content ที่แปลกใหม่ มีประโยชน์ มีคุณค่า ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่างและมีประโยชน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การทำ Social Media Marketing ของคุณประสบความสำเร็จ

 

5. Use Tools ใช้เครื่องมือเสริมเพื่อช่วยเหลือแบรนด์

ขั้นตอนนี้จะเหมือนเป็น Solution ช่วยเหลือแบรนด์ ในการคิดไอเดียคอนเทนต์ใหม่ๆ สามารถให้แบรนด์สามารถสร้างคอนเทนต์และเก็บไว้พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา

 

6. Analyze and Optimize วิเคราะห์ผลลัพธ์

สุดท้ายคือต้องวัดผล วิเคราะห์ผลลัพธ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้คุณได้รู้ว่า กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่คุณทำไปนั้น สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้มากแค่ไหน แล้วถ้า Campaign ไหนที่ไม่สำเร็จ จะมีวิธีการแก้ไข Optimization อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การทำ Social Media Marketing ในยุคดิจิทัล คงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกแล้ว เพราะทุกแบรนด์ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ มันคือเวทีที่ค่อนข้างมีความเท่าเทียมกัน เน้นการประชันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยสำหรับบางแบรนด์อาจจะมีการซื้อโฆษณาเข้ามาช่วยในระดับหนึ่ง ซึ่งการทำ Social Media Marketing นั่นก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพลตฟอร์มใหญ่ๆ แต่ยังมี Social Media ทางเลือกอีกมากมายให้แบรนด์เลือกใช้ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยปูทางให้แบรนด์ เติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วย

Advertising Agency  คืออะไร ทำไมหลายบริษัทถึงเลือกจ้างadvertising agencycontent-marketingChecklists เทคนิคเขียน Content Marketing ให้คนสนใจ