Advertising Agency  คืออะไร ทำไมหลายบริษัทถึงเลือกจ้าง

การเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Advertising Agency ให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ หากเลือกไม่ถูกอาจทำให้เสียเงินไปเปล่าๆ